Zaznacz stronę

Fundacja TROP

O nas

Fundacja została powołana w ramach Grupy TROP. Jesteśmy praktykami „inicjowania zmian rozwojowych i  społecznych”  – mamy duże doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu skutecznego know-how w obszarach: szkoleń, programów inicjowania zmiany i rozwoju kultur organizacyjnych, wprowadzania zmian środowiskowych.

Nasze działania opieramy na autorskiej Metodzie TROP©, która jest efektem 20 lat aktywnego działania na rynku szkoleniowo-doradczym. Metoda TROP© jest międzydyscyplinarnym podejściem zanurzonym między innymi w: psychologii humanistycznej (Carl Rogers), zarządzaniu organizacją uczącą się (Peter Senge) i myśleniu systemowym.

Celem naszej fundacji jest łączenie wiedzy z praktyką – NAUKA W DZIAŁANIU na poziomie osób, zespołów i organizacji.

Szukamy skutecznych rozwiązań, aby dbać o  zaangażowanie i  poczucie sensu”

Czym sie zajmujemy?

Tworzeniem know-how poprzez Naukę w Działaniu. Uczymy się z praktyki – opracowujemy know-how na podstawie efektów realizowanych przez nas programów rozwoju kultury organizacyjnej i środowiskowej.

 • Realizujemy programy
 • Ewaluujemy je
 • Wyciągamy wnioski
 • Budujemy know-how
 • Publikujemy

Propagowanie know-how i związanych z tym idei:

 • Prowadzimy akcje społeczne
 • Konferencje
 • Kampanie
 • Wolontariat
 • Wolontariat pracowniczy

Przygotowaniem kadry do realizacji metodologii. Wspólnie z Grupą TROP:

 • Pracujemy z liderami zmiany w organizacji (Psychologiczna Akademia Lidera)
 • Przygotujemy początkujących i doświadczonych trenerów do pracy z procesem grupowym.
 • Szkolimy coachów pracujących z klientem indywidualnym i z grupą.
 • Wspieramy w rozwoju specjalistów poprzez superwizje indywidualne, grupowe i uczestniczące.
 • Pracujemy z młodzieżą (również w ramach Powszechnej Akademii Młodzieży)

Nasze idee i akcje:

Koalicja Powszechnej Akademii Młodzieży

Warsztaty na Festiwalu Folkowisko

Psychologia dla Praktyków

Pracujemy dla:

ludzi, jakości ich życia oraz działania zawodowego, a w szczególności poczucia sensu i zaangażowania

zespołów i satysfakcjonującej współpracy, synergii, zdolności grupowego uczenia się

rozwoju organizacji, a w szczególności jej kultury nastawionej na elastyczność, koncentrację na kliencie, odpowiedzialność pracowników

środowiska, szeroko rozumianego otoczenia organizacji

Nasz zespół

W działania Fundacji TROP zaangażowany jest zespół Grupy TROP. 

Partnerzy Fundacji

Ashoka – Stowarzyszenie Innowatorzy dla Dobra Ogółu
PTP – Polskie Towarzystwo Psychologiczne
STOP – Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
SWAT – Sieć Wsparcia Aktywności Trenerskiej
Fundacja Iskierka
PAM – Powszechna Akademia Młodzieży
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Instytut Councellingu Gestalt
PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Kongres Obywatelski
CAL — Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
Horse Sense
Andrzej Jacek Blikle
PIFS – Polska Izba Firm Szkoleniowych
Rzecznik Praw Obywatelskich
Fundacja Rozwoju Filantropii w Polsce

Kontakt

Biuro Fundacji
ul. Targowa 59/5
03-729 Warszawa

tel. 22 615 52 40

email: biuro@fundacjatrop.pl

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  [recaptcha]