Nasz projekt Nowe Pokolenie Rolników realizowany wspólnie z firmą Danone i Fundacją Danone Ecosystem może zostać najlepszym projektem CSRowym 2016 roku! Wystarczy, że oddacie swój głos w konkursie na Edukacyjne Działania Biznesu. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 17. listopada podczas 6. Targów CSR – największym wydarzeniu CSR w Polsce.

Nowe Pokolenie Rolników rozpoczął się w październiku 2015 roku. Do projektu zaprosiliśmy 40 rolników z 20 gospodarstw rodzinnych. Projekt swym zasięgiem objął trzy województwa: śląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie.

 

Po co?

Projekt powstał po to by:

  • Wzmocnić postawy przedsiębiorcze
  • Połączyć możliwości produkcyjne gospodarstwa z potrzebami rynku
  • Budować długotrwałe, dojrzałe relacje biznesowe
  • Usystematyzować wiedzę psychologiczną, ekonomiczną i techniczną w zakresie produkcji mleka i prowadzenia rodzinnego przedsiębiorstwa rolnego

W jaki sposób?

Uczestnicy brali udział w:

  • Warsztatach poświęconych komunikacji, przedsiębiorczości itp.
  • Warsztatach ze specjalistami z obszaru prawa, rachunkowości itp.
  • Wspólnych spotkaniach między regionami poświęconych na wymianę wiedzy i doświadczeń
  • Indywidualnych spotkaniach coachingowych
  • Wizycie studyjnej poświęconej zrównoważonemu rozwojowi w rolnictwie
  • Wizycie studyjnej we Francji (planowanej na przełomie listopada/grudnia 2016)

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami: biuro@grupatrop.pl lub 22 615 52 40.